Intencje Mszy Świętych

 • 11 listopada

  Godz. 6.30

  Godz. 9.00

  • Za OJCZYZNĘ
  • Za Marcina

  Godz. 18.00

  • + Konstantego Bałucińskiego (gr 28)
  • + Stanisława w 67 rocz. śmierci, Leonarda w 51 rocz. śmierci, Janiny w 16 rocz. śmierci Szypulińskich

   

 • 12 listopada

  Godz. 6.30

  • + Konstantego Bałucińskiego (gr 29)
  • Godz. 18.00
  • + babcię Annę,  mamę Annę, Tatę Antoniego i braci Czesława i Bogusława DUNAS
  • + Krystynę Kanię w 1 rocz. śmierci i ++ z Róż Różańcowych
 • 13 listopada

  Godz. 6.30

  • W 60 rocz. zawarcia małżeństwa Teresy i Kazimierza

  Godz. 18.00

  • + Konstantego Bałucińskiego (30 gr)

  • + Bronisławę Żuławy od uczestników pogrzebu
 • 14 listopada

  Godz. 6.30

  • + Jerzego Wilczaka (1 gr)

  Godz. 18.00

  • + Jana Brzyskiego
  • + Irenę, Stanisława Krzciuk i ++ z rodziny Krzciuk, Jóźwików, Proszków
 • 15 listopada

  Godz. 6.30

  • + Jerzego Wilczaka (gr 20

  Godz. 15.00

  • Za Dusze w czyśćcu cierpiące

  Godz. 18.00

  • + Pawła w 23 rocz. śmierci, Romana, Antoniego i Zofii
 • 16 listopada

  Godz. 6.30

  Godz. 18.00

  • + Jerzego Wilczaka (gr 3)
 • 17 listopada

  Godz.7.00

  Godz. 9.00

  • + Edwarda, Anastazję i Władysławę

  Godz. 10.30

  • + Władysława Górskiego w 27 rocz. śmierci i ++ z rodziny Górskich
  • + JaninęTułodziecką w 5 rocz. śmierci i ++ z rodziny

  Godz. 12.00

  • + Stanisława w 9 rocz. śmierci, Władysławę w 9 rocz. śmierci i + siostrę Różę
  • + Eugeniusza Kryńskiego i Wojciecha

  Godz. 18.00

  • + Jerzego Wilczaka (gr 4)
2019 Wszelkie prawa zastrzeżone