173 rocznica założenia Misjonarzy Klaretynów

Nasz Założyciel - św. Antoni Maria Klaret i jego pięciu przyjaciół zebrało się na modlitwie, aby rozpocząć coś nowego. Byli to mężczyźni, jak pisał o. Klaret, „którym Bóg, nasz Pan, dał tego samego ducha, który i mnie pobudzał” (Autobiografia, 489). W swoich sercach umieścili płomienie ognia, aby „utworzyć Zgromadzenie kapłanów, którzy będą nazywali się synami Niepokalanego Serca Maryi (Aut. 488). Zgromadzenie powiększało się, przyjmując Braci, Studentów i Diakonów oraz rozszerzając się przez podjęcie misji na wszystkich kontynentach. Dziś jesteśmy odpowiedzialni za utrzymanie ognia naszego charyzmatu i rozniesienie jego płomieni dokądkolwiek pójdziemy.

2023 Wszelkie prawa zastrzeżone