Najświętszej Maryi Panny - Królowej Polski


W Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, widzimy szczególny obraz w Ewangelii. Jezus wiszący na krzyżu zwraca się do ucznia mówiąc mu, że Maryja jest Jego Matką. Pod krzyżem uczniem, o którym wspomina ewangelista, jest on sam – św. Jan. Dziś jednak, uczniem jest każdy z nas i do każdego z nas z osobna Jezus mówi, że Jego Matka jest naszą Matką. Ale czy my postępujemy jak św. Jan? Czy jest w nas gotowość do tego, by zapraszać codziennie na nowo Maryję do naszego życia? Czy jest w nas miłość tak wielka, jak była w Janie, by nie patrząc na nic, wziąć Maryję do siebie? Czy chcemy Ją naśladować, inspirować się nią jako wzorem kobiety, żony, matki, przyjaciółki? To Ona prowadzi nas do Jezusa. To dzięki temu, że bezgranicznie zaufała Bogu i wydała na świat Jego Syna, dokonało się największe dobro – zbawienie.

Maryja jest szczególnie ważna dla nas Polaków. Przez dziesiątki lat towarzyszy nam i pokazuje, że Polska zajmuje ważne miejsce w Jej sercu. Na kartach historii widzimy, że zaufanie polskich królów do Maryi przyniosło naszemu narodowi wiele łask. Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski zostało ustanowione dla naszego kraju przez papieża Benedykta XV w roku 1920. Papież odpowiedział tym na prośbę polskich biskupów, którzy wdzięczni Maryi za odzyskanie przez Polskę Niepodległości w 1918 roku, poprosili Stolicę Apostolską o ustanowienie tego święta w naszym kraju na pamiątkę ważnych wydarzeń: obrony Jasnej Góry w czasie potopu szwedzkiego, złożenie ślubów przez króla Jana Kazimierza i powierzenie Polski opiece Maryi oraz uchwalenie Konstytucji 3 Maja.

Od roku 1969, dzięki reformie liturgicznej, święto podniesiono do rangi uroczystości.

2021 Wszelkie prawa zastrzeżone