Wielka Sobota

WIELKA SOBOTA W KOŚCIELE.

Cisza i zatrzymanie się w codziennym biegu są najbardziej właściwe dla Wielkiej Soboty. Nawet w celebracjach liturgicznych jest to widoczne. Jest drugi dzień bez Mszy św. Zostaje również znacznie ograniczone udzielanie pozostałych sakramentów. Wysłuchuje się jedynie spowiedzi grzeszników i zaopatruje się umierających namaszczeniem chorych wraz Komunią św. w formie Wiatyku. Ten dzień ma służyć wewnętrznemu wyciszeniu i bezpośredniemu przygotowaniu do Wielkanocy. Jest to czas oczekiwania i trwania wraz z Maryją przy grobie Chrystusa.

 • Przez cały dzień kościół będzie otwarty. Będzie można wejść na adorację oczywiście z zachowaniem przepisów dotyczących ilości osób w kościele. I staramy się umożliwić adorację innym, którzy oczekują na zewnątrz.
 • godz. 8.00 kapłani będą celebrować Jutrznię z Godziną Czytań, tzw. Ciemną Jutrznię.
 • Nie błogosławi się pokarmów.
 • O godz. 15.00 Odmówimy Koronkę do Bożego Miłosierdzia i drugi dzień Nowenny przed Świętem Miłosierdzia.
 • Wigilię Paschalną rozpoczniemy o godz. 21.00. Https://wawrzyny.plus/nazywo
 • Wyśpiewane zostanie Orędzie Wielkanocne, będzie Liturgia Słowa i Liturgia Eucharystyczna.
 • Na koniec uroczyste błogosławieństwo i rozesłanie.
 • Nie ma procesji.

 

 

WIELKA SOBOTA W DOMU.

Wielka Sobota to dzień na prawdziwe zatrzymanie się, tak jak to czynimy w żałobie, po śmierci kogoś bliskiego. Chrystus spoczywa w grobie, a wierni kontemplują ten odpoczynek swojego Pana po zwycięskiej bitwie stoczonej na krzyżu. W domu jest to dzień przygotowania pokarmów na stół wielkanocny (święconka).

Brak możliwości pójścia z koszyczkiem wielkanocnym do kościoła w waszej parafii, gdzie zazwyczaj kapłan błogosławił pokarmy na stół wielkanocny, jest doskonałą okazją, aby z większą uwagą i bardziej świadomie go przygotować. Nie rezygnujcie z tej pięknej rodzinnej tradycji. Możecie przygotować jeden większy koszyk lub kilka mniejszych dla waszych dzieci, jeżeli mieliście taki zwyczaj w domu. Poświęćcie odpowiednią ilość czasu na przygotowanie kolorowych pisanek lub kraszanek. Przy okazji tej czynności, która dla dzieci będzie zabawą, możecie im zrobić „katechezę rodzinną” o tym zwyczaju religijnym, tłumacząc po kolei znaczenie każdej rzeczy, którą wkłada się do koszyczka. Być może warto porozmawiać z waszymi dziećmi o tym, co jeszcze w obecnej sytuacji chciałyby włożyć do koszyczka. Może ich pomysły będą zaskakujące, ale nie bójcie się eksperymentować. Niech wam podadzą powód – pozwólcie im się wypowiedzieć. Może się bowiem okazać, że dziecko w swoim prostym sposobie przeżywania wiary, będzie chciało dołożyć jakiś rodzaj pokarmu lub słodycze, których odmówiło sobie dla Pana Jezusa na czas Wielkiego Postu. Jest dla nich miejsce w koszyczku wielkanocnym. Ale gdyby propozycje nie miały żadnego związku z duchowym odniesieniem do Pana Jezusa i radości wielkanocnej, postarajcie się im wytłumaczyć ze spokojem. Wówczas śniadanie wielkanocne, które spożyjecie wspólnie w niedzielę, będzie nie tylko zwyczajem, ale nabierze też większego wymiaru religijnego i będzie radosne, bo dzieci będą wspominać, jak razem to wszystko przygotowywały.

Modlitwę nad święconką i poświęcenie najlepiej dokonać w niedzielę Zmartwychwstania przed śniadaniem.

Z poświęceniem pokarmów wiąże się również nawiedzenie kościoła i Grobu Pańskiego. W tym roku jest to oczywiście niemożliwe. Postarajcie się jednak, aby znaleźć odpowiednią chwilę na wspólną modlitwę. Proponujemy wam duchową pielgrzymkę do Grobu Pańskiego, połączoną z pamięcią o bliskich zmarłych, spoczywających na cmentarzach. Oni, tak jak Chrystus złożony przed wiekami w grobie, dalej oczekują na zmartwychwstanie. Tę chwilę modlitwy możecie celebrować zaraz po przygotowaniu święconki albo pomiędzy innymi pracami i przygotowaniami domowymi na Święta. Postarajcie się nie odkładać tej modlitwy na wieczór.

Wieczór jest już rozpoczęciem świętowania Wielkanocy. W kościołach celebruje się Wigilię Paschalną. Możecie oczywiście wysłuchać transmisji tej uroczystości. Nie zapomnijcie o przygotowaniu świecy, która wam towarzyszy przy modlitwie rodzinnej. Przygotujcie także dla dzieci i dla was świece od chrztu, a jeżeli ich nie macie, to możecie wykorzystać inne świece, zapalając je w dwóch momentach tej transmisji: na początku przy śpiewie Orędzia paschalnego, czyli modlitwy nad świecą paschalną oraz w czasie odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Rozpoczęcie Liturgii Wigilii Paschalnej w naszym kościele o godz. 21.00 i transmisja na żywo.

Kiedy już mamy gotowy koszyk ze święconką, trwajmy chwilę na modlitwie.

Teraz uczyńcie znak krzyża.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Wprowadzenie do modlitwy

 1. Panie Jezu, Wielka Sobota to dzień inny niż wszystkie. Zazwyczaj wsłuchujemy się w Twoje słowa, a dzisiaj rozważamy Twój «odpoczynek» w grobie. Po zwycięskiej walce, jaką stoczyłeś na krzyżu, twoje ciało zostało z niego zdjęte i złożone na rękach Maryi, Twojej Matki. Ona zaś z Józefem z Arymatei zaniosła je do grobu wykutego w skale. Kiedy ktoś umiera, wszystko się zatrzymuje. W takim domu panuje cisza i pustka. Pojawiają się też łzy. Panie Jezu, wiemy, że Twoje przebywanie w grobie było tylko chwilowe, bo wróciłeś do życia – powstałeś z martwych. Chcemy teraz w duchu i myśli udać się do Twojego grobu. Chcemy także pomodlić się za tych, którzy są na cmentarzu i oczekują na powstanie z martwych.

PRAWDZIWY GRÓB PANA JEZUSA

 1. Posłuchajmy teraz słów z Ewangelii świętego Mateusza

Mt 27, 57 – 61

Pod wieczór przyszedł zamożny człowiek z Arymatei, imieniem Józef, który też był uczniem Jezusa. On udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Wów- czas Piłat kazał je wydać. Józef zabrał ciało, owinął je w czyste płótno i złożył w swoim nowym grobie, który kazał wykuć w skale. Przed wejściem do gro- bu zatoczył duży kamień i odszedł. Lecz Maria Magdalena i druga Maria pozostały tam, siedząc naprzeciw grobu. Gdy uczniowie pogrzebali Pana,

przed wejściem do grobu zatoczyli wielki kamień, arcykapłani opieczętowali go. I ustawili żołnierzy, aby strzegli grobu. Arcykapłani poszli do Piłata i prosili go o zabezpieczenie grobu, a Piłat się zgodził. I ustawili żołnierzy, aby strzegli grobu.

GROBY NASZYCH BLISKICH

 1. Panie Jezu, kiedy myślimy o Twoim grobie, to na myśl przychodzą nam także groby biskich nam osób. Czasem nasze serce przenika ból, że już ich nie ma obok nas. Za każdym razem, kiedy idziemy na cmentarz, stawiamy sobie pytania o życie wieczne. O to, jak to jest z czyśćcem, niebem, piekłem. Pytamy siebie, gdzie oni teraz się znajdują.

Kiedy Twoje ciało spoczywało przez trzy dni w grobie, Ty zstąpiłeś do otchłani, aby stamtąd wyprowadzić do raju ludzi. Ufamy, że również nasi bliscy dostąpią radości życia wiecznego w niebie. Mamy nadzieję, że wielu z nich już teraz przebywa z Tobą w niebie, a inni oczekują w czyśćcu na pełne oczyszczenie z kar, na jakie zasłużyli przez swoje ziemskie życie. Ich ciała są nadal zamknięte w grobach cmentarnych i oczekują na zmartwychwstanie podobne do Twojego. Dlatego chcemy teraz wspomnieć naszych bliskich zmarłych i polecić ich Twojemu miłosierdziu.

Następnie odmówcie trzy razy

Wieczne odpoczywanie...

 • O godz. 15.00 odmówcie Koronkę do Bożego Miłosierdzia i drugi dzień nowenny. Z naszego kościoła Koronka na żywo https://wawrzyny.plus/nazywo
 • Wieczorem weźmy udział w Liturgii Paschalnej albo przez TV albo przez internet.
 • Wszystkich, którzy będą uczestniczyli w celebracji Wigilii Paschalnej za pośrednictwem mediów, zachęcamy, by na czas odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych zapalili świece, wspominając, że właśnie przez ten sakrament Chrystus przeprowadził nas ze śmierci do nowego życia.
 • W naszym kościele Liturgia rozpocznie się o godz. 21.00.
 • Transmisja na żywo  z naszego kościoła https://wawrzyny.plus/nazywo.
 • Na zakończenie dnia zaśpiewajmy pieśń wielkanocną.

 

 

 

2020 Wszelkie prawa zastrzeżone