Wielki Piątek

WIELKI PIĄTEK W KOŚCIELE.

Wielki Piątek i Wielka Sobota to dwa dni w roku, kiedy w kościele nie celebruje się Mszy św. (Wigilia Paschalna sprawowana w sobotę późnym wieczorem jest już Mszą św. niedzielną). Dzisiaj w kościele celebruje się Liturgię Męki Pańskiej, która ma pomóc Kościołowi zatrzymać się na rozważaniu cierpienia Chrystusa. Natomiast brak Mszy, która jest bezkrwawą pamiątką ofiary krzyżowej, kieruje wzrok wiernych na tę jedyną i krwawą ofiarę z Golgoty. Przebity bok Chrystusa na Krzyżu – z którego wypłynęły krew i woda – jest źródłem mocy dla Eucharystii i innych sakramentów.

 • Przez cały dzień kościół będzie otwarty. Będzie można wejść na adorację oczywiście z zachowaniem przepisów dotyczących ilości osób w kościele. I staramy się umożliwić adorację innym, którzy oczekują na zewnątrz.
 • godz. 8.00 kapłani będą celebrować Jutrznię z Godziną Czytań, tzw. Ciemną Jutrznię.
 • O godz. 11.00 odprawimy nabożeństwo Drogi Krzyżowej.
 • O godz. 15.00 Odmówimy Koronkę do Bożego Miłosierdzia i rozpoczniemy pierwszy dzień Nowenny przed Świętem Miłosierdzia.
 • A po niej rozpocznie się Liturgia Wielkiego Piątku.
 • Rozpocznie się ona od gestu prostracji (leżenie krzyżem) wszystkich kapłanów. Będzie to szczególna okazja do przebłagania Boga za nasze grzechy i modlitwa o zahamowanie epidemii. Adoracja Krzyża, modlitwa powszechna i na koniec Liturgii odbędzie się przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu. Na koniec zaśpiewamy Gorzkie Żale.
 • Transmisja na żywo  z naszego kościoła https://wawrzyny.plus/nazywo
 • Dzisiaj na koniec liturgii odśpiewamy trzy części Gorzkich Żali a do godz. 20.00 będzie można odwiedzić Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie z zachowaniem zasad do 5 osób w kościele. Podobnie będzie jutro w ciągu dnia od godz. 8.00 do godz. 20.00. Liturgia Wigilii Paschalnej jest bez udziału wiernych.

WIELKI PIĄTEK W DOMU.

Dzisiaj Krzyż i Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa są w centrum uwagi i modlitwy człowieka wierzącego. I choć z pewnością nie możecie zostawić wszystkiego, aby spędzić ten dzień na wdzięcznej modlitwie, to postarajcie się go przeżyć w duchu umartwienia przez świadomie podjęty post i powstrzymanie się od pokarmów mięsnych. Post nie musi ograniczać się wyłącznie do jedzenia. Może to być również post od Internetu, telewizji, radia czy muzyki rozrywkowej, aby w to miejsce posłuchać więcej pobożnych pieśni, rozważyć fragmenty Męki Pańskiej czy chociażby pomilczeć. Dzieciom można zaproponować post – wstrzymanie się – od jakiegoś rodzaju zabawy, aby i one w duchu umartwienia zrobiły dzisiaj coś więcej dla Pana Jezusa Ukrzyżowanego.

Post ścisły obowiązuje wszystkich od ukończenia 18 roku życia do rozpoczęcia 60 roku życia. Natomiast wszystkich wiernych, którzy ukończyli 14 rok życia, aż do śmierci obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Może będziemy pościć w intencji o ustanie epidemii…?

 • Przygotowujemy Krzyż i eksponujemy Go na pierwszym miejscu w domu. Planujemy dzień tak, aby z rodziną odprawić Drogę Krzyżową. Z naszego kościoła transmisja o godz. 11.00 https://wawrzyny.plus/nazywo
 • Jeżeli to możliwe to o godz. 15.00 trwajmy już w skupieniu w domu z rodziną. O tej godzinie Chrystus oddał za nas życie. Z miłości do nas. W naszym kościele o 15.00 rozpoczynamy Liturgię i transmisję https://wawrzyniec.plus/nazywo
 • Jako wspólną modlitwę proponujemy wam rodzinną adorację Krzyża. Możecie ją odprawić o godzinie 15:00, ale możecie również wybrać inną, bardziej dla was dogodna porę. Centralnym momentem tej modlitwy jest odsłonięcie Krzyża i ucałowanie go w geście adoracji. Ta adoracja zostaje przedłużona o śpiew pieśni i modlitwy wynagradzające. Podobnie jak w kościele, po ucałowaniu Krzyża można otrzymać Komunię św., tak również i w domu postarajcie się o przyjęcie komunii duchowej.

ADRACJA KRZYŻA

Wszyscy wstają. Osoba, która przewodniczy modlitwie, odkrywa krzyż, bierze go do ręki i pokazuje pozostałym członkom rodziny, mówiąc:

 1. Oto drzewo krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata, nasz Pan, Jezus Chrystus.

Wszyscy pozostali klękają i śpiewają lub mówią:
W. Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie; żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył.

Można powtórzyć jeszcze raz lub dwa razy to ukazanie krzyża i gest wspólnej adoracji.

Następnie osoba, która trzyma krzyż, całuje go jako pierwsza i podaje krzyż do ucałowania pozostałym członkom rodziny. Krzyż należy odłożyć na miejsce, gdzie był wcześniej złożony. W postawie klęczącej adorujcie teraz krzyż.

 1. Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem i z największą gorliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś wszczepił w moje serce najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silną wolę poprawy. Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem i z boleścią oglądam w duchu Twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam, pamiętając o tym, dobry Jezu, co już prorok Dawid włożył w Twoje usta: "Przebodli ręce moje i nogi, policzyli wszystkie kości moje" (Ps 22, 17).

Zaśpiewajcie teraz jedną z pieśni o krzyżu, np. Wisi na krzyżu, Krzyżu Chrystusa, Zawitaj Ukrzyżowany, Krzyżu święty nade wszystko. Oczywiście można te pieśni odtworzyć z płyty lub z kanału YouTube i rozważać słowa.

Teraz wszyscy klękają.

 1. Panie, wiemy, że w naszym życiu często obrażaliśmy Ciebie, schodziliśmy z właściwej drogi i ulegaliśmy pokusom. Przyczynialiśmy się w ten sposób do Twojego cierpienia. Dlatego teraz chcemy przeprosić Cię za brak miłości do Ciebie, do innych ludzi oraz za brak miłości w naszym domu. Dlatego wołamy:

Przepraszamy Cię Panie Jezu

 •  za to, że wstydziliśmy się znaku krzyża
 •  za to, że czasem czyniliśmy go w ukryciu, tak aby nikt nie widział
 •  za to, że robiliśmy to w pośpiechu i bez szacunku
 •  za to, że nie chcieliśmy go nosić przy sobie (zawieszonego na szyi) albo byle jak go rzucaliśmy
 •  za to, że wstydziliśmy się ucałować nasze krzyżyki i medaliki
 •  za to, że nasza mowa była pełna kłamstw, wulgaryzmów i plotek
 •  za brak szacunku, miłości i cierpliwości wzajemnej w naszym domu
 •  za lenistwo, zaniedbywanie obowiązków i brak wzajemnej pomocy

KOMUNIA DUCHOWA

Pan Jezus na krzyżu ofiarował swoje życie dla nas. Pozostał z nami obecny w Eucharystii, która jest Jego Ciałem za nas wydanym, dlatego teraz jest najlepszy moment na przyjęcie komunii duchowej. Czyńcie to ze skupieniem.

 1. Panie Jezu, Ty nam zostawiłeś modlitwę i poleciłeś, abyśmy z niej korzystali, kiedy znajdziemy się w potrzebie. Dlatego prosimy Cię, módl się teraz wraz z nami i przygotuj nasze serce na przyjęcie komunii duchowej. W ten najprostszy sposób pragniemy Ci podziękować za Twoją śmierć na krzyżu.
 2. Ojcze nasz...

Czytajcie powoli modlitwy, myśląc z utęsknieniem o kościele i tabernakulum, w którym jest obecny Pan Jezus. Pamiętajcie też o chwili ciszy, aby każdy mógł doświadczyć osobistego spotkania z Jezusem.

Panie Jezu, wierzę, że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie. Kocham Cię ponad wszystko i pragnę Ciebie całą moją duszą. Dziękuję Ci, że oddałeś swoje życie za mnie na Krzyżu. Naucz mnie miłości Twojego Krzyża, abym potrafił siebie ofiarować innym. Ponieważ teraz nie mogę Cię przyjąć w Komunii sakramentalnej w moim kościele, dlatego proszę Cię, to Ty przyjdź duchowo do mojego serca. A kiedy już do niego wejdziesz, przygarnę Cię i cały zjednoczę się z Tobą. Nie pozwól zatem, abym kiedykolwiek oddalił się od Ciebie. Przedwieczny Ojcze, ofiaruję Ci Przenajświętszą Krew Twojego Syna wylaną na Krzyżu jako wynagrodzenie za moje grzechy, jako pomoc duszom w czyśćcu cierpiącym i w intencjach Kościoła Świętego. Amen.

 • Śpiewamy pieśni o krzyżu.
 • Starajcie się, aby Krzyż był na ważnym miejscu aż do Liturgii Wielkiej Soboty.
 • Przed spoczynkiem odczytujemy Hymn o miłości (1Kor 13, 1-13) i przez chwilę pomyślę w jakim stopniu moja miłość jest miłością opisaną przez św. Pawła.
 • Albo odmawiamy Litanię do Krwi Chrystusa

 

 

 

2020 Wszelkie prawa zastrzeżone