Karta z kalendarza liturgicznego

15
listopada
piątek
Alberta, Leopolda
Czytania: Mdr 13,1-9 Ps 19
Ewangelia: Łk 17,26-37

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; a przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba „deszcz ognia i siarki” i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. W owym dniu, kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Miejcie w pamięci żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je. Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą razem mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona». Pytali Go: «Gdzie, Panie?» On im odpowiedział: «Gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy».

Komentarz:

Zbliża się koniec Roku Kościelnego. Przypominają nam o tym czytania podczas liturgii słowa. Czytania o rzeczach ostatecznych. Z dniem, "kiedy Syn Człowieczy się objawi" będzie tak jak z dniem potopu, czy zagłady Sodomy, czyli nagle i niespodziewanie. Na tym jednak podobieństwo się kończy. Kiedy przyjdzie Syn Człowieczy, to po prostu On się nam objawi. Objawi swoją Miłość i swoje zwycięstwo nad złem i śmiercią. Do tego przyjścia mamy być przygotowani.

Opowiadanie pt. „O wesołku w niebie”

Pewnego razu umarł całkiem nieoczekiwanie niestary jeszcze Wesołek. Natychmiast po tym fakcie znalazł się w kolejce do tronu Chrystusa-Sędziego. Kolejka posuwała się wolno, ale sprawnie. Wesołek mógł doskonale śledzić zachowanie się czekających i decyzje Sądu. Oto Jezus przewrócił parę kart w Wielkiej Księdze i powiedział do pierwszego: – Tutaj jest napisane: Byłem głodny a dałeś mi jeść. Wspaniale, proszę do środka!

Następnemu odczytał: – Byłem chory a odwiedziłeś mnie. Wspaniale, wejdź do Królestwa!

Ludzie w ogonku zachowywali się spokojnie i cicho. Wesołek rozumiał każde słowo. Rozmyślał, rachował sumienie, przymierzał do siebie to, co mówili inni. Uprzytomnił sobie przy tym, że on niczego podobnego nigdy nie popełnił: nie dał nikomu jeść ani pić, nie udzielił gościny, nie odwiedził ani jednego chorego, nie bronił słabych i pokrzywdzonych. Zaczął się więc poważnie martwić i bać, jak potoczą się teraz jego losy, jak zareaguje Sędzia na tak puste konto. Trząsł się tym więcej, im krótsza stawała się droga do tronu Jezusa.

W końcu przyszła i na niego kolej. Spojrzał z lękiem na pochylonego Chrystusa, który cierpliwie szukał w księdze odpowiedniej „pozycji”. Po chwili Sędzia podniósł głowę, zwęszył oczami Wesołka i powiedział: – No, niewiele tu o tobie. Coś jednak zrobiłeś. Napisano tutaj: Byłem smutny, rozczarowany i przygnębiony, a ty przyszedłeś i opowiadałeś „kawały”. Zmusiłeś mnie do śmiechu i przywróciłeś mi radość. Wspaniale, jazda do nieba! Wesołek uśmiechnął się najpiękniejszym uśmiechem i w podskokach dziecięcych podążył w kierunku bramy niebieskiej.

 

5 minut z Maryją:
(książka Alfonso Milagro CMF)

Ewangelia powinna być normą naszego postępowania i fundamentem ocen oraz skalą wartości. Ewangelia bowiem, to nic innego, niż Chrystus żyjący i nauczający, który żył i umarł, zmartwychwstał i zbawił wszystkich ludzi wszystkich czasów.

         W Ewangelii znajdujemy Jego Najświętszą Matkę, Maryję Dziewicę. W Ewangelii opisane są wszystkie Jej cnoty, czy to w życiu prywatnym prowadzonym w Betlejem i Nazarecie, czy też w życiu publicznym i apostolskim Jezusa Chrystusa. Jej pokora, prostota, szczerość, milczenie i łagodność, gotowość na wykonywanie woli Bożej, zarysowują to, co moglibyśmy nazwać „Ewangelią maryjną”.

         Maryjo Ewangelii, przemień nas w żywe przepowiadanie Królestwa.

 

Intencje Mszy Św.:

Godz. 6.30

  • + Jerzego Wilczaka (gr 20

Godz. 15.00

  • Za Dusze w czyśćcu cierpiące

Godz. 18.00

  • + Pawła w 23 rocz. śmierci, Romana, Antoniego i Zofii

Zobacz wszystkie intencje na ten tydzień
2019 Wszelkie prawa zastrzeżone