Karta z kalendarza liturgicznego

27
stycznia
poniedziałek
Jerzego, Anieli, Jana
Czytania: 2 Sm 5,1-7.10 Ps 89
Ewangelia: Mk 3,22-30

Uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili o Jezusie: «Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy». Wtedy Jezus przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może Szatan wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc Szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego». Mówili bowiem: «Ma ducha nieczystego».

Komentarz:

Wejdę w tłum ludzi otaczający Jezusa. Postaram się zbliżyć do Niego, aby Go słuchać. Uświadomię sobie, że Jezus zawsze ma dla mnie czas. Jezus ,choć cały poświęca się dla ludzi, nie znajduje zrozumienia. Jest źle odbierany, a nawet oczerniany. Los Jezusa przypomina mi, że jeśli chcę żyć Jego Ewangelią i dzielić się nią z innymi, muszę zgodzić się na ryzyko niezrozumienia i pomówień.  Świadome zamykanie się na Bożą naukę i na Jego miłość jest najboleśniejszą raną zadaną Jezusowi. Odrzucając natchnienia Ducha Świętego, człowiek sam skazuje siebie na wieczne potępienie.

5 minut z Klaretem:
Autobiografia, Pisma Duchowe, Pisma Maryjne

Nie, powtarzam wam, nie ma tu żadnego ziemskiego celu, chodzi o wyższy cel. Cel, który stawiam sobie jest taki, aby Bóg był znany, miłowany i aby wszyscy mu służyli.

Intencje Mszy Św.:

Godz. 6.30

  • + Władysława Gruca (gr 27)

Godz. 18.00

  • + Zbyszka ++ Rodziców, ++ z rodziny

Zobacz wszystkie intencje na ten tydzień
2020 Wszelkie prawa zastrzeżone