Karta z kalendarza liturgicznego

  • Rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
18
stycznia
wtorek
Małgorzaty, Piotra, Reginy
Czytania: 1 Sm 16, 1-13; Ps 89
Ewangelia: Mk 2, 23-28

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: «Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno?»

On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom».

I dodał: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu».

5 minut z Klaretem:
Autobiografia, Pisma Duchowe, Pisma Maryjne

Czytanie książek religijnych zawsze było uznawane za bardzo pożyteczne, dziś jednak jest najwyższą koniecznością. Nie wszyscy chcą czy mogą słuchać Słowa Bożego, ale wszyscy mogą przeczytać dobrą książkę. Nie wszyscy mogą pójść do kościoła, by posłuchać Słowa Bożego, lecz książka trafi do ich domów.

Intencje Mszy Św.:

Godz. 6.30

  • + Aurelię ZIELIŃSKĄ (18. gr.)

Godz. 9.00

  • Intencja kolędowa z ul. Bujwida i Czerwonego Krzyża

Godz. 18.00

  • Intencja kolędowa z ul. Bujwida i Czerwonego Krzyża

 


Zobacz wszystkie intencje na ten tydzień
2022 Wszelkie prawa zastrzeżone