Karta z kalendarza liturgicznego

  • św. Jana Marii Vianneya, prezbitera
4
sierpnia
środa
Jana, Dominika
Czytania: Lb 13, 1-2. 25 – 14, 1. 26-30. 34-35; Ps 106
Ewangelia: Mt 15, 21-28

Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: «Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha». Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem.

Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: «Odpraw ją, bo krzyczy za nami».

Lecz On odpowiedział: «Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela».

A ona przyszła, padła Mu do nóg i prosiła: «Panie, dopomóż mi».

On jednak odparł: «Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom».

A ona odrzekła: «Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów».

Wtedy Jezus jej odpowiedział: «O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak pragniesz!» Od tej chwili jej córka była zdrowa.

Komentarz:

 

 

5 minut z Klaretem:
Autobiografia, Pisma Duchowe, Pisma Maryjne

«[…] troszczyliśmy się o to, by ludzi w więzieniach uczono pisania, czytania, religii i jakiegoś zawodu. Toteż w więzieniu mieliśmy część warsztatów, bowiem doświadczenie pokazywało, że wiele osób popełniało przestępstwa, ponieważ nie miało zajęcia i nie wiedziało, jak uczciwie zapewnić sobie utrzymanie» (Aut 571).

Intencje Mszy Św.:

Godz. 6.30

  • WOLNA INTENCJA

Godz. 18.00

  • ++ Z Rodziny  KOCJANÓW, GRUDZIEŃ, TWOREK i WACHNIK

Zobacz wszystkie intencje na ten tydzień
2021 Wszelkie prawa zastrzeżone