Karta z kalendarza liturgicznego

  • Tydzień Modlitw o ochronę życia (6. dzień)
24
marca
piątek
Marka, Katarzyny, Gabiela
Czytania: Mdr 2, 1a. 12-22; Ps 34
Ewangelia: J 7, 1-2. 10. 25-30

Jezus obchodził Galileę. Nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi zamierzali Go zabić.

A zbliżało się żydowskie Święto Namiotów. Kiedy zaś bracia Jego udali się na święto, wówczas poszedł i On, jednakże nie jawnie, lecz skrycie.

Niektórzy z mieszkańców Jerozolimy mówili: «Czyż to nie jest Ten, którego usiłują zabić? A oto jawnie przemawia i nic mu nie mówią. Czyżby zwierzchnicy naprawdę się przekonali, że On jest Mesjaszem? Przecież my wiemy, skąd On pochodzi, natomiast gdy Mesjasz przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd jest».

A Jezus, nauczając w świątyni, zawołał tymi słowami: «I Mnie znacie, i wiecie, skąd jestem. Ja jednak nie przyszedłem sam z siebie; lecz prawdomówny jest Ten, który Mnie posłał, którego wy nie znacie. Ja Go znam, bo od Niego jestem i On Mnie posłał».

Zamierzali więc Go pojmać, jednakże nikt nie podniósł na Niego ręki, ponieważ godzina Jego jeszcze nie nadeszła.

5 minut z Klaretem:
Autobiografia, Pisma Duchowe, Pisma Maryjne

Św. Piotr zaparł się Józeusa. Jezus spojrzał na niego, Piotr nawrócił się i przez całe swe życie opłakiwał ten grzech. Nauczył nas przez to, że powinniśmy unikać sytuacji, w których bliscy jesteśmy grzechu, bo w przeciwnym razie upadniemy jak Piotr.

Intencje Mszy Św.:

Godz. 6.30

  • + Andrzeja ZIELIŃSKIEGO (24 gr.)

Godz. 15.00

  • Do Miłosierdzia Bożego za Dusze w Czyśćcu cierpiące

Godz. 18.00

  • W intencji chorych onkologicznych o łaskę zdrowia i powrót do pełni sił za wstawiennictwem Ojca Antoniego M. Klareta

Zobacz wszystkie intencje na ten tydzień
2023 Wszelkie prawa zastrzeżone