Karta z kalendarza liturgicznego

14
kwietnia
środa
Justyny, Waleriana
Czytania: Dz 5, 17-26; Ps 34
Ewangelia: J 3, 16-21

Jezus powiedział do Nikodema:

«Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.

A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu».

5 minut z Klaretem:
Autobiografia, Pisma Duchowe, Pisma Maryjne

Zdecydowanie postanawiam nie tracić igdychwili, a wolny czas poświęcać na modlitwę, studiowanie oraz miłosierne uczynki względem bliźnich żywych i umarłych. 

Intencje Mszy Św.:

Godz.6.30

  • Do Miłosierdzia Bożego w intencji Dusz w Czyśćcu cierpiących (9)

Godz. 18.00

  • ++Annę, Andrzeja, Elżbietę

Zobacz wszystkie intencje na ten tydzień
2021 Wszelkie prawa zastrzeżone