Szkoła Formacji Biblijnej

Z radością informujemy, że od grudnia rozpoczynamy w naszej Parafii Szkołę Formacji Biblijnej. Celem, jaki nam przyświeca jest zapoznanie jej uczestników z głębią i pięknem treści Biblii – Starego i Nowego Testamentu, jej orędzia oraz odniesień do codziennego życia. Formacja ta będzie się odbywała w każdą 2 oraz 4 sobotę miesiąca i będą się na nią składały 2 wykłady, konferencja – lectio divina oraz Msza św. (15:00 – 19:00). Cały cykl potrwa do czerwca 2017 r. (łącznie 14 spotkań). Prelegentami będą profesorowie – specjaliści z zakresu biblistyki, teologii biblijnej i duchowości.

Ponieważ Pismo święte jest niezbywalnym fundamentem całego życia chrześcijańskiego – treści wiary i moralności, podstawowym zadaniem Szkoły (SFB) jest integralna – intelektualna, duchowa oraz liturgiczna formacja biblijna. Wszystkie elementy tej formacji (aspekt duchowy, intelektualny, życie modlitwy) odbywają się w kluczu biblijnym. Celem nadrzędnym, jaki nam przyświeca jest zapoznanie uczestników SFB z głębią i pięknem treści Biblii, jej orędzia oraz egzystencjalnych odniesień do codziennego życia.

ADRESACI

Formacja w ramach SFB adresowana jest do wszystkich osób, dla których życie Słowem Bożym, poznanie go oraz ciągłe zgłębianie jego przesłania i zbawczej mocy na co dzień jest duchowym i życiowym priorytetem.

ZAKRES TREŚCI

Wszystkie treści SFB posiadają trzy istotne wymiary:

(1) formacja intelektualna w zakresie teologii biblijnej;
(2) biblijna formacja duchowa (lectio divina, warsztaty, ćwiczenia);
(3) życie modlitwy (Msza święta, osobista i wspólna modlitwa w kluczu biblijnym, adoracja Najświętszego Sakramentu).

RAMY CZASOWE I MIEJSCE

(1) Miejsce – Parafia pw. św. Wawrzyńca we Wrocławiu (ul. Odona Bujwida 51): sala konferencyjna – nowy dom oraz kościół „górny”)
(2) Czas – druga i czwarta sobota miesiąca (15.00 – 19.00)
(3) Pierwsza seria SFB: grudzień 2016 – czerwiec 2017
(4) Ofiara za 14 spotkań – 200 zł. (koszty wykładów, konferencji + napoje gorące z ciastkiem)

A. FORMACJA INTELEKTUALNA (wykłady):

Podczas każdego spotkania odbywają się wykłady, konferencja i „przestrzeń liturgiczna” (głównie Msza święta) prowadzone na zmianę przez zaproszonych Gości (bibliści – profesorowie Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu i inne osoby). Treść zajęć obejmuje syntetyczne ujęcie wszystkich istotnych zagadnień Starego i Nowego Testamentu – ich egzegezy i teologii. Uzupełnieniem tej części formacji jest prezentacja podstaw języków biblijnych, jak również przedstawienie biblijnej duchowości jako podstawy życia chrześcijańskiego dzisiaj. Prowadzący zajęcia i tematyka (dane osób i kolejność tematów może ulec zmianie):

– ks. dr hab. Rajmund Pietkiewicz, prof. PWT: Wprowadzenie do lektury Biblii – Pięcioksiąg
– ks. dr Piotr Kot: Podstawy języków biblijnych
– ks. dr hab. Jan Klinkowski, prof. PWT – Księgi mądrościowe, historyczne i prorockie ST
– ks. dr Ryszard Kempiak SDB – Tradycja Janowa
– ks. dr hab. Sławomir Stasiak, prof. PWT – Listy Pawłowe i apostolskie
– ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik – Ewangelie synoptyczne i Dzieje Apostolskie
– ks. dr hab. Dominik Ostrowski – Biblia w liturgii

B. FORMACJA DUCHOWA (konferencje – lectio divina):

Podstawowym celem biblijnej formacji duchowej jest wprowadzenie w świat Pisma świętego jako powszedniego chleba każdego chrześcijanina – jego wiary osobistej i wiary przeżywanej we wspólnocie Kościoła. Każdemu ze spotkań patronuje wybrana, kluczowa postać biblijna, która jest żywym świadkiem powołania przez Boga, wierności Mu, wypełniania Jego woli w historii pojedynczego człowieka, wplecionej w powszechną historię zbawienia. Przywoływane sukcesywnie postaci są ukazywane w kontekście ich życia, ale zawsze z odniesieniem do sytuacji współczesnych.
Postaci S i NT: Abraham, Mojżesz, Prorocy, Mateusz, Marek, Łukasz, Jan, Paweł, Piotr.

Prowadzący: bp prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski. bp prof. dr hab. Jacek Kiciński CMF, s. Maria Czepiel CSSE, ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec, dr Anna Rambiert-Kwaśniewska, ks. dr Maciej Małyga, mgr lic. Aleksander Bober CMF (dane osób i kolejność tematów może ulec zmianie).

C. ŻYCIE MODLITWY (liturgia – modlitwa):

Ten aspekt formacji – szkoła liturgii i modlitwy w kluczu biblijnym stanowi swoisty szczyt każdego ze spotkań. Osobista i wspólnotowa modlitwa, Eucharystia, celebracja Sakramentu Pokuty, adoracja Najświętszego Sakramentu, to te elementy, które w sposób wyróżniony stanowią centrum chrześcijańskiego życia, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i wspólnotowym. Są one zatem najważniejszym narzędziem biblijnej formacji uczniów. Stałe składowe każdego spotkania: Msza święta z homilią; medytacja indywidualna – medytacja wspólnotowa; adoracja Najświętszego Sakramentu (osobista i/lub wspólnotowa).

PLAN SPOTKANIA

15.00 – 15.45 – Wykład I
16.00 – 16.45 – Wykład II
17.00 – 17.45 – Konferencja, modlitwa (lectio divina, adoracja Najświętszego Sakramentu, Spowiedź św.)
18.00 – 19.00 – Msza św.

Zgłoszenia (do 25 listopada br.) drogą mailową (biblia@klaretyni.pl) lub
telefoniczną (661 611 777 – SMS) z podaniem imienia oraz nazwiska.

 • Kontakt

  Adres

  Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Wawrzyńca
  ul. Odona Bujwida 51
  50-345 Wrocław;

  Telefon

  661 611 777

2024 Wszelkie prawa zastrzeżone