Niedziela Palmowa

 

Z Ewangelii wg św. Marka 11, 1-10

„Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, posłał dwóch spośród swoich uczniów  i rzekł im: «Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie oślę uwiązane, na którym jeszcze nikt z ludzi nie siedział. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj!  A gdyby was kto pytał, dlaczego to robicie, powiedzcie: Pan go potrzebuje i zaraz odeśle je tu z powrotem».  Poszli i znaleźli oślę przywiązane do drzwi z zewnątrz, na ulicy. Odwiązali je,  a niektórzy ze stojących tam pytali ich: «Co to ma znaczyć, że odwiązujecie oślę?»  Oni zaś odpowiedzieli im tak, jak Jezus polecił. I pozwolili im. Przyprowadzili więc oślę do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, a On wsiadł na nie.  Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki ścięte na polach.  A ci, którzy Go poprzedzali i którzy szli za Nim, wołali:
«Hosanna!
Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie.
Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które przychodzi.
Hosanna na wysokościach!»
Tak przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni. Obejrzał wszystko, a że pora była już późna, wyszedł razem z Dwunastoma do Betanii."

 

Dziś niedziela zwana Niedzielą Palmową lub Niedzielą Męki Pańskiej. To jedyny dzień w roku, kiedy czytane są dwa fragmenty Ewangelii. Pierwszy o uroczystym wjeździe Jezusa do Jerozolimy, a drugi o Jego męce i śmierci. Dzisiejszy dzień pokazuje nam dwa obrazy: jeden to powitanie Jezusa przez lud Jeruzalem, który widzi w Nim Mesjasza, a drugi, to nienawiść do Niego, a w rezultacie ukrzyżowanie. Warto dziś, u kresu Wielkiego Postu, zastanowić się, którym ludem jesteśmy my. Czy tym, który Go wita, czy tym, który Go zabił? Czy kochamy Go i widzimy w Nim Boga, czy może jednak jest w nas ogromne przywiązanie do grzechu i codziennie Go krzyżujemy?

 

Na pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa do Świętego Miasta, tradycyjnie Msza święta rozpoczyna się od przeczytania fragmentu Ewangelii o tym wydarzeniu, a następnie zostają poświęcone palmy, które są symbolem odradzającego się życia i zwycięstwa życia nad śmiercią. Początek tradycji święcenia palm wielkanocnych sięga IV wieku i pochodzi z Ziemi Świętej. Do liturgii święcenie gałązek wprowadzono w wieku XI. Po obrzędzie poświęcenia palm wyrusza w stronę ołtarza triumfalna procesja, która przypomina nam o wkraczaniu Jezusa do Jeruzalem jako Króla i Zbawiciela. Dzisiejszy dzień to zapowiedź wydarzeń, które będą miały miejsce już za kilka dni podczas Triduum Paschalnego.

 

2021 Wszelkie prawa zastrzeżone