Odpust ku czci św. Wawrzyńca

Relikwiarz z Relikwiami św. Wawrzyńca
 
 
Dokument potwierdzający autentyczność Relikwii z dnia 11 września 1863 roku.
 
[...] Wobec wszystkich i każdego, który będzie oglądał ten dokument zaświadczamy i potwierdzamy, że My dla większej chwały Wszechmogącego Boga i dla czci Jego Świętych zbadaliśmy święte cząstki  z kości św. Wawrzyńca, które wyjęte z autentycznych miejsc z szacunkiem umieściliśmy w kapsule, dobrze zamkniętej i sznurkiem jedwabnym w czerwonym kolorze związanej i pieczęcią naszą opieczętowaną i je przekazaliśmy udzielając prawa posiadania ich przy sobie, innym przekazywania, wywożenia poza Miasto (Rzym) i przedstawiania do publicznej czci Wiernych w jakimkolwiek Kościele, Oratorium, czy Kaplicy. Dla poświadczenia czego to pismo (litteras testimoniales) podpisane naszą ręką a opatrzone naszą pieczęcią przez poniżej podpisanego Kustosza Świętych Relikwii poleciliśmy aby było wykonane. [...]
 
 
Kapsuła z Relikwiami św. Wawrzyńca
 
2021 Wszelkie prawa zastrzeżone