Prezentacja

W kręgach kultury, w których wciąż mówi się o rozmaitej tożsamości i o zjawiskach wielokulturowej przynależności, zawsze powracamy do kwestii naszej tożsamości. Często pytamy siebie samych, kim jesteśmy, na czym polega nasz charyzmat, jaka jest nasza duchowa droga.

Tożsamość nie jest formułą, którą można uchronić przed zanieczyszczeniami, ale jest pewnym doświadczeniem, które przyjmujemy jako dar i który musimy ustawicznie odnawiać poprzez wielkoduszną odpowiedź. Dlatego też, jedynie wtedy, gdy ten otrzymany dar czynimy naszym, odkrywamy w sobie najgłębszą tożsamość, którą możemy przeżywać we właściwy sposób. To doświadczenie nie prowadzi nas do osamotnienia. Wręcz przeciwnie, wprowadza nas w cały szereg relacji. Przyjmując dar Ducha Świętego wchodzimy we wspólnotę ze wszystkimi, z całym światem i jego historią. Tożsamość i misja stanowią dwa oblicza tej samej rzeczywistości.

Aby przeżywać i współdzielić naszą tożsamość, musimy zrozumieć wartości, na jakich ona się opiera, ale przede wszystkim przywołać pamięć o tych, którzy tymi wartościami żyli. Historia wierności Bogu, pomimo swych ograniczeń, stanowi zawsze wyzwanie: „Skoro tak wielu poszło w ślad za Jezusem w stylu Klareta, dlaczego nie ja?” Przykłady nie tylko informują, ale przyciągają i zachęcają. Opowiedziane przykłady stanowią dowód uznania, że Ewangelią można żyć w każdym czasie i miejscu. Każde opowiadanie zamienia się w stronicę tej piątej Ewangelii, jaką jest działanie Ducha Świętego na przestrzeni dziejów.

Kalendarium Klaretyńskie jest rozdzielonym na cały rok zbiorem opowieści o naszych współbraciach oraz o wydarzeniach związanych z duchem klaretyńskim. Nie jest ulewnym deszczem, ale jakby stopniowym nawadnianiem. Żywa woda Ewangelii będzie nasycać nas powoli, bez gwałtowności, aż nie przemieni ziemi naszego serca w urodzajną glebę. W określonych okolicznościach wskaże na uroczystości liturgiczne związane z korzeniami naszego Zgromadzenia, na znaczące wydarzenia w naszej historii, a przede wszystkim na postacie tych Klaretynów, których świętość w większości przypadków została uznana przez Kościół lub znajduje się na tej drodze. Nie znajdziemy w tym kalendarium innych sławnych Klaretynów z wielu powodów. Nie chodzi bowiem o katalog wspaniałych postaci, ale przede wszystkim o narzędzie formacyjne, które ma nam pomóc w coraz to wierniejszym przeżywaniu naszego klaretyńskiego powołania, odwołując się do świadectwa tych, którzy swoje powołanie przeżywali w wierności, nawet anonimowo, bez publicznego rozgłosu i bez znaczenia dla światowej historii.

Mamy nadzieję, że Kalendarium będzie pożyteczną pomocą dla medytacji osobistej oraz w czasie spotkań wspólnotowych. Polecamy go do nieustannego użytku w określonych momentach modlitwy wspólnotowej, zwłaszcza w naszych wspólnotach formacyjnych. W tym celu, na początku każdego dnia zawarte jest streszczenie, krótki opis postaci lub odpowiednich wydarzeń.

Kalendarium zostało opracowane przez grono Klaretynów, pochodzących z różnych Organizmów, pod przewodnictwem o. Jesús María Palacios, któremu należy się szczególne podziękowanie za oddanie i poświęcenie. Przesięwzięcie zaś zostało  zrealizowane pod auspicjami Prefektur Generalnych ds. Duchowości i Formacji. 

Kalendarium Klaretyńskie ukazuje się w roku uroczystych obchodów dwóchsetlecia urodzin św. Antoniego Marii Klareta pod hasłem Urodzony, aby ewangelizować. Niech Jego wspomnienie i wstawiennictwo, jak również pamięć o tych wszystkich, których imiona zapisane są w prezentowanym dziele, pomogą nam przeżywać z radością i oddaniem nasze misjonarskie powołanie.

Rzym, 23 marca 2008 roku, Wielkanoc

Gonzalo Fernández Sanz, CMF

Prefekt Generalny ds. Duchowości

2023 Wszelkie prawa zastrzeżone