Zesłanie Ducha Świętego


Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: "Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże". (Dz 2,1-11)

Zesłanie Ducha Świętego, potocznie zwane Zielonymi Świątkami, to wyjątkowa uroczystość. To dzień, w którym, zgodnie z obietnicą daną apostołom przez Jezusa, na Ziemię zstępuje ostatnia z trzech Osób Boskich – Duch Święty. To On jest dawcą wspaniałych darów: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. Duch Święty przyszedł do apostołów w pięćdziesiątym dniu po Zmartwychwstaniu. To dzień, w którym tak naprawdę ma początek Kościół. Apostołowie po Zmartwychwstaniu bardzo bali się Żydów, bali się głoszenia prawdy o Jezusie. Kiedy przyszedł Duch Święty ich serca napełniły się odwagą i mądrością. Oni nie tylko zaczęli mówić we wszystkich językach, ale zaczęli przede wszystkim rozumieć Jezusa i wszystkie słowa, które do nich mówił. To wszystko sprawiło, że bez lęku zaczęli całemu światu głosić Ewangelię. Zaczęli nieść ludziom prawdę o Zmartwychwstaniu i zbawieniu.

Dziś Duch Święty przychodzi do nas i chce napełniać nasze serca swoimi darami. Dary te są czymś najwspanialszym. To dzięki nim możemy kochać Boga, siebie i innych ludzi. To dzięki nim jesteśmy w stanie wypełniać Boże przykazania. To tylko dzięki Duchowi Świętemu jesteśmy w stanie wyznać, że Jezus jest Bogiem.

Często Duch Święty jest niedoceniany, a wręcz niekiedy nawet odrzucany przez ludzi. To Osoba Boska, której często nie rozumiemy. A Duch Święty to przede wszystkim Miłość. Miłość Ojca i Syna. Otwierajmy się na tę Miłość, a doświadczymy w swoim życiu wielu cudów.

2023 Wszelkie prawa zastrzeżone